TAEPHOON GRADINGS

JUDO

  • GRADING 3 - 5 SEPT (IPSWICH PCYC)
  • GRADING 4 - 28 NOV (IPSWICH PCYC)

TAEKWONDO

  • GRADING 3 -14 SEPT JAGUARS 1PM, SENIORS 2PM (IPSWICH PCYC)
  • GRADING 4 - 30 NOV JAGUARS 1PM, SENIORS 2PM (SPRINGFIELD CENTRAL)

GUMDO

  • GRADING 2 - 13 JULY 10:30AM (SPRINGFIELD CENTRAL)
  • GRADING 3
  • GRADING 4

Sponsors

We Support